Κανονισμοί Ξενοδοχείου

Κανονισμοί Ξενοδοχείου

Κανονισμοί Ξενοδοχείου

Κανονισμοί Ξενοδοχείου

Κανονισμοί Ξενοδοχείου

Κανονισμοί Ξενοδοχείου

Κανονισμοί Ξενοδοχείου

Κανονισμοί Ξενοδοχείου

Οι κανονισμοί του ξενοδοχείου μας έχουν ως στόχο την δημιουργία άριστων σχέσεων με τους επισκέπτες μας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε στα αντίστοιχα μενού δεξιά ή υπομενού μας τους κανονισμούς μας, ώστε να είστε ενήμεροι καθόλη τη διάρκεια της φιλοξενίας σας στο ξενοδοχείο μας.

Πραγματικά η διεύθυνση του ξενοδοχείου μας είναι πάντα δίπλα σας και να θυμάστε:

  • Στόχος μας είναι η δική σας εξυπηρέτηση
  • Οποιοσδήποτε προβληματισμός σας είναι δική μας ευθύνη και μην διστάσετε να μας ενημερώσετε άμεσα ώστε να εξασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα της διαμονής σας.

Η διεύθυνση,

Ιωάννης Γιάντσιος
Υπεύθυνος Ξενοδοχείου